169. Interpelacja dotycząca dokumentów związanych z wyłapywaniem psów.

W związku z niepokojącymi informacjami jakie pozyskałam od Pań z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz po zapoznaniu się z korespondencja jaką Pnie prowadziły  z Prezydentem Miasta Zawiercie, w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej w dniu 21.02.2012 rok złożyłam wniosek o dostarczenie mi następujących dokumentów:

– kopii wszystkich umów i aneksów do umów zawartych w latach 2011,2012, 2013 i 2014 miedzy gmina Zawiercie a podmiotami zajmującymi się  odławianiem bezpańskich zwierząt,

– kopi wszystkich zgłoszeń z lat 2011,2012,2013,2014 na podstawie, których wyłapywane były bezpańskie zwierzęta,

-kopi faktur wystawionych przez podmioty wyłapujące zwierzęta na terenie gminy Zawiercie za lata 2011,2012,2013,2014 na podstawie, których następowały płatności za wykonaną usługę,

– kopie wszystkich umów adopcyjnych za lata 2011,2012,2013,2014 zawartych z osobami, które adoptowały odłowione zwierzęta,

-kopie umów zawartych miedzy podmiotem dokonującym wyłapywania bezpańskich psów, a schroniskiem, gdzie odłowione psy były przekazywane. Umowy za lata 2011, 2012, 2013, 2014.

– informacje, gdzie były/są przetrzymywane odłowione zwierzęta zanim trafią do schroniska, lub adopcji.

W związku z tym żądam natychmiastowego umieszczenia umowy jak została zawarta miedzy Gminą Zawiercie a  Panem Żmudą na rok 2014 na wyłapywanie psów na stronie internetowej, lub poinformowanie mnie gdzie tą umowę na stronie mogę znaleźć.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.