Uchwała o dotacji celowej dla żłóbków niepublicznych gotowa!

Bardzo cieszę się, że uchwała powstała, mam nadzieję, że Radni nie będą mieli żadnych wątpliwości i zostanie przyjęta jednogłośnie. To dopiero początek drogi w polityce prorodzinnej jaką powinno prowadzić nasze miasto. Uważam, że docelowo każdy rodzic dziecka do lat 3 powinien ponosić takie same koszty jego pobytu w żłobku niezależnie od tego czy uczęszcza ono do placówki publicznej czy prywatnej. Przypomnę, że rodzice dzieci mających szczęście chodzić do żłobka miejskiego płacą ok. 200 zł miesięcznie (z wyżywieniem). Po uchwaleniu dopłaty w formie dotacji celowej dla placówek niepublicznych, koszt jaki będzie musiał ponieść rodzic uczęszczającego tam dziecka to ok. 500 zł (z wyżywieniem). Przed nami jeszcze wiele do zrobienia i mogę obiecać, że jeżeli o mnie chodzi to ciąg dalszy nastąpi. Poniżej link do projektu uchwały:

http://www.zawiercie.eu/dokumenty/projekt_uchwaly_zlobki.pdf

 

W ramach konsultacji społecznych do projektu chwały zgłosiłam następujące uwagi:

1 Proponuje w  § 1 dodać pkt. 3 o brzmieniu:

„3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielonej przez Gminę Zawiercie w wysokości 300 zł miesięcznie na każde dziecko niepełnosprawne objęte opieka do lat 3, zamieszkujące teren Gminy Zawiercie.”

2. Proponuje do uchwały dodać zapis:

„Dotacja o której mowa w  § 1 może być przyznana również na sprawowanie opieki nad dzieckiem do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Moim zdaniem. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.