Takie same prawa dla Wszystkich?

Wszyscy powinniśmy być traktowani tak samo. Każdy powinien mieć takie same prawa, ponieważ mamy takie same obowiązki. Dlatego uważam, że Prezydent powinien zapewnić  wszystkim dzieciom do lat 3 miejsce w żłobku. Jeżeli nie planuje stworzenia nowego żłobka miejskiego to powinien dopłacać do placówek niepublicznych. Interpelacje w tej sprawie składałam już dwukrotnie. Do budżetu złożyłam propozycję o zabezpieczeniu środków na  dotację. Koszty, jakie ponosi gmina na jedno dziecko przebywające w żłobku miejskim to ok. 750 zł., oprócz tego rodzic ponosi opłatę stałą w wysokości 30 zł. miesięcznie oraz 5 zł dziennie za wyżywienie (miesięcznie ze swojej kieszeni rodzic wydaje ok. 140 zł). Koszty pobytu dziecka w żłobku niepublicznym to 600 zł miesięcznie oraz 6 zł dziennie za wyżywienie (miesięcznie to ok.740 zł., które rodzic musi pokryć sam). Uważam, że docelowo wszyscy rodzice powinni ponosić takie same opłaty za pobyt dziecka w żłobku niezależnie od tego, czy uczęszcza ono do placówki publicznej czy niepublicznej. Dzieci to najważniejsze, co mamy, i wszystkie powinny być traktowane tak samo. Wiele gminy dofinansowuje pobyt dzieci w żłobkach niepublicznych można to sprawdzić np. na tej stronie:

http://www.e-harmonogram.pl/static/docs_inv/0/0/33_dotacja-celowa-dla-zlobkow-i-klubow-dzieciecych.pdf

Poniżej załączam również wnioski składane przez niepubliczna placówkę i odpowiedzi Prezydenta na nie.

 Wnioski i odpowiedzi.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Moim zdaniem. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.