152. Interpelacja dotycząca dopłat dla dzieci do lat 3 c.d.

Na poprzedniej sesji prosiłam o przeanalizowanie możliwości ewentualnych dopłat dla rodziców, którzy będą chcieli skorzystać z usług niepublicznych żłobków na terenie naszej gminy i przekazanie mi informacji na piśmie. Informacji nie dostałam. Na ostatniej komisji rewizyjnej od dyrektora Madeja dowiedziałam się, że wniosków o przyjęcie do żłobka jest 100 % więcej niż możliwości, jakie ma nasz żłobek. Zakładając, że część rodziców, znając realia, nie składa wniosku o przyjęcie do żłobka bardzo ostrożne szacunki pozwalają na stwierdzenie, że miejsca w żłobku potrzebuje ok. setka dzieciaków. Skoro gmina nie jest w stanie ich zapewnić. Powinna wspierać rodziców i ustalić dopłaty dla dzieci, które mogą znaleźć miejsce w placówkach niepublicznych. Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku, a konkretnie art. 60 daje możliwość przekazania dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką w prowadzonych przez osoby fizyczne, bądź inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej na terenie gminy żłobkach, bądź klubach dziecięcych. Wysokość dotacji celowej ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Uchwały takie obowiązują między innymi w Olkuszu i Sosnowcu. Podjecie takiej uchwały spowoduje odciążenie rodziców, oraz zintensyfikuje powstawanie takich placówek na terenie naszej gminy, co przełoży się bezpośrednio do powrotu matek, siedzących w domu, na rynek pracy. Proszę po raz kolejny o przeanalizowanie możliwości ewentualnych dopłat dla rodziców, którzy będą chcieli skorzystać z usług takich placówek na terenie naszej gminy i przekazanie mi informacji na piśmie.

Zupełnie nie zgadzam się z odpowiedzią jaką uzyskałam.

Odpowiedź na interpelacje dotyczącą dopłat dla dzieci do lat 3

Ten wpis został opublikowany w kategorii Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.