145.Interpelacja dotycząca działki, dla której w studium ustalono zapis AGU.

Proszę o informację, czy działka 200/59 karta mapy 2 obręb Kromołów przy ul. Filaretów, dla którego to  tego terenu ustanowiono w studium symbol AGU mimo, że znajduje się on w otulinie Parku Krajobrazowego, to ta sama działka, która została w lutym 2012 roku sprzedana w przetargu ustnym ograniczonym, jako tereny rolnicze? Czy to ta sama działka dla której w 2011 roku złożono do wówczas obowiązującego studium uwagę o numerze 48, która wówczas została odrzucona ponieważ nie można było zrealizować inwestycji budowy instalacji biogazowi, ze względu na bliskie sąsiedztwo zabudowań i otulinę Parku Krajobrazowego.

Odpowiedź na interpelację doytcząca działaki 200-59 km.2 obręb Kromołów-prezydent miasta.

Odpowiedź na interpelację doytcząca działaki 200-59 km.2 obręb Kromołów-wydział gospodarki mieniem gminy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.