110.Interpelacja dotycząca niewykonania chodników w ul. Blanowskiej na odcinku od cegielni do kościoła w Blanowicach c.d.

W związku z odpowiedzią jaka otrzymałam z Powiatowego Zarządu Dróg odnośnie budowy chodnika na odcinku od cegielni do ronda w Blanowicach cytuję: „wartość inwestycji, a w szczególności przebudowa tak długiego odcinka drogi wraz z rondami nie pozwalała na rozszerzenie zakresu zadania”  i dalej „ zadanie nie przewidywało w swoim zakresie budowy chodnika na tym odcinku”. Dziwnym wydaje mi się, że cześć ul. Blanowskiej i to ta najbardziej niebezpieczna została z projektu wyłączona. Nie zostały wykonane chodniki ani oświetlenie. W związku z tym mam następne  pytanie ile starostwo powiatowe pozyskało środków na zadanie „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Zawiercia z poprawa dostępności do drogi krajowej 78”a ile z tych środków Starostwo Powiatowe było zmuszone zwrócić do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013, po wykonaniu zadania. O odpowiedź proszę na piśmie.

Odpowiedź na interpelacje dotyczącą niewykonania chodnikow w ul. Blanowskiej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.