25.04.2012

Na sesji w dniu 25.04.2012 r. po raz kolejny zwróciłam uwagę panu prezydentowi na niezgodne z prawem zapisy w umowach zawieranych między rodzicami a przedszkolem. Poprosiłam o informacje ile dzieci nie znalazło miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Zwróciłam uwagę na nieprawidłowości w przeprowadzaniu konsultacji społecznych, które kończą się w dniu ich rozpoczęcia, lub trwają 1 dzień. Poprosiłam o protokoły z konsultacji. Wnioskowałam o interwencje w sprawie chodnika przy ul Paderewskiego. Wobec braku informacji na temat nowego studium zagospodarowania przestrzennego poprosiłam o poinformowanie radnych i możliwość ewentualnego uczestnictwa w obradach Gminnej Komisji Urbanistycznej. Ze względu na przesunięcia budżetowe i przeznaczenie kwoty 600 tys. zł na budowę fontanny zapytałam, cytat z protokołu: Radna Ewa Mićka –  ma dwa pytania pierwsze pytanie radnej odnosi się do tego o czym wcześniej mówił Pan Mazur, dalej nie usłyszała odpowiedzi.  W budżecie było ok. 700 tysięcy przeznaczone, jak pan prezydent wcześniej mówił  na budowę czterech fontann. Pytanie radnej brzmi czy pieniądze, które mamy w głosowanej uchwale budżetowej tj.  600 tysięcy dokładamy do tych 700 tysięcy zapisanych w budżecie  i budujemy za nie  jedną fontannę. Proszę o odpowiedź na to pytanie tak albo nie.(…)”

Odpowiedź na to pytanie, cytat z protokołu: Pan Wojciech Mikuła Zastępca Prezydenta Miasta –(…)Ta kwota obejmuje projekt  fontanny na Żabkach , wykonanie i uruchomienie  kaskady w parku , oczywiście czołową pozycją tego budżetu jest   zagospodarowanie placu Jana Pawła II. Natomiast w tej pozycji  zamierzają również inne elementy wykonać w mieście w różnych miejscach tj. projekt na działkę gminną  przy ryneczku  od ulicy Broniewskiego i  Piłsudskiego( działka zaniedbana), dodał, że to nie jest  kwota tylko na Plac.”Skrytykowałam kolejny kontrowersyjny pomysł prezydenta zakładający dzierżawę terenu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej ( salon samochodowy) na 10 lat, cytat z protokołu:Radna Ewa Mićka  – przypominała, że ta uchwała była już raz na sesji wycofana, bardzo szybko  wróciła po raz kolejny  z uzasadnieniem tym samym z jakim była wycofywana. Radni wypowiadali się wielokrotnie przynajmniej radna na temat tej uchwały. Dla radnej jest to jednoznaczne, radna to mówiła na Komisji, dla radnej jest to robienie prezentu pani Wiciak. Radna rozumie, że sytuacja jest trudna, sprawa nie jest prawnie uregulowana ciągnie się od wielu lat. Pierwsza umowa dzierżawy podpisana została w 1996 r. z panem Majem, która to wygasła w lutym  2006 r. i od tego czasu nic w tej sprawie  nie zostało zrobione. Dopiero ówczesny pan prezydent Mazur  oddał sprawę do Sadu. Radna uważa, że zrobił bardzo dobrze. Radna chcąc uświadomić radnych przytoczyła ustawę o gospodarce nieruchomościami  zapoznając  radnych co będzie, jakie są konsekwencje tego, że my ten grunt  pani Wiciak wydzierżawimy  na okres lat 10.  Radna przytoczyła  rozdział IV. art. 37 Ustawy,  to już jest po tym jak uchwała zostanie podjęta i pani Wiciak będzie mogła spisać umowę dzierżawy na lat 10. W ust. 2 jest taki zapis „że nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej,  w tym samym art. ust. 3, który mówi m.in. że „Wojewoda w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa a odpowiednia rada lub sejmik w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego  odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały mogą zwolnic z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub realizacje urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych. Jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty dla których są to cele statutowe, których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową, chodzi tu o Fundacje np. Przepis ten stosuje się również gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej  co najmniej na 10 lat jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę”.  I z takim przypadkiem będziemy mieć za chwilę do czynienia jeżeli przegłosujemy tą uchwałę. Czyli pani Wiciak w każdej chwili zgodnie z Ustawą będzie mogła tą nieruchomość nabyć w drodze bezprzetargowej.”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.