27.02.2013 r.

Na sesji w dniu 27.02.2013 r. zwróciłam uwagę na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla działki, inwestycyjnej, która została sprzedana według mnie, cytat z protokołu: Radna Ewa Mićka zmieniamy plan dla działki nr 476/1, na Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wstrzymałam się od głosu, bo nie byłam przekonana, co do zasadności zmiany planu. Prezydent Mikuła zapewnił nas, że inwestor zobowiązał się do zapewnienia 20 miejsc pracy i każda taka inicjatywa jest cenna, ale zauważyła, że Prezydent w sprawozdaniu napisał, że tą działkę już sprzedaliśmy za kwotę ponad 2 miliony złotych. Nie jest w stanie ocenić ile inwestor zapłacił za 1 m2 działki. Prosiliśmy już o to, aby informacje w sprawozdaniach były przejrzyste, abyśmy mogli sobie wyliczyć cenę za metr kwadratowy nieruchomości. Prosi Panią Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Gminy o podanie ceny za 1 m2 tej działki. Przez tą działkę przebiega ślad drogi, a zmieniamy plan, po to, aby zlikwidować na tej nieruchomości drogę, przesunąć ją w granicę tej działki. Czy to, że sprzedaliśmy tą działkę, kiedy zgodnie z planem był ślad drogi nie oznacza, że cena ustalona za nią przez rzeczoznawcze była dużo niższa, niż gdybyśmy najpierw zmienili plan zagospodarowani, a potem ją sprzedali. Proszę o wyjaśnienie. „  Jak  się okazało sprzedaż tej działki była opiniowana na sesji sierpniowej i wówczas nikt nie poinformował radnych o tym, że przez działkę przebiega ślad drogi lokalnej, co mogło mieć istotny wpływ na cenę działki, cytat z protokołu: „   Radna Ewa Mićka stwierdziła, że przy procesowaniu uchwały w sprawie sprzedaży tej działki / sesja w sierpniu w 2012 r. / nic nie wiedzieliśmy, o tym że przez środek tej działki przebiega ślad drogi. Zwróciła się z pytaniem czy gdyby najpierw był zmieniony plan zagospodarowania tej działki, a potem dopiero wystawiono by ją na sprzedaż to czy wartość tej działki byłaby wyższa, moim zdaniem tak. Jakie będzie przeznaczenie terenu /w poprzedniej uchwale mieliśmy teren obiektów produkcyjnych/ i czy ewentualna zmiana przeznaczenia tego terenu nie spowoduje wzrostu jego wartości. Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Mikuła: w przedstawionym operacie szacunkowym rzeczoznawca przyjął metry kwadratowe działki, jako jedną całość, nie ma wyodrębnionej drogi, nie minusował tej drogi i nie ma innej wartości przyjętych na tą drogę. Przeznaczenie jest na cele usługowe, tak jak mamy na tej działce. Radna Ewa Mićka: skoro jest Pan pewien, że tak będzie, ale my nie jesteśmy pewni, zmiana planu zagospodarowania to jest proces dłuższy niż jeden miesiąc i może się wiele zmienić. Nie kwestionujemy zasadności sprzedaży działki inwestorowi tylko kolejność postępowania wzbudza nasze zastrzeżenia. Powinno być najpierw zmiana planu, później uzbrojenie terenu a potem sprzedaż. Proszę o imienne zapisanie  kto jak głosował nad ta uchwałą. „  Ze względu na brak uzasadnienia ponoszenia przez gminę kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu wniosłam o to, żeby mój sprzeciw w głosowaniu nad tą uchwałą został zapisany w protokole imiennie. W dalszej części obrad przeczytałam List Otwarty Radnych Rady Miejskiej w Zawierciu, podpisany przez Radnych Klubu Platformy Obywatelskiej, z prośba o umieszczenie go na stronie Urzędu Miasta tak samo jak list podpisany przez pozostałych Radnych, cytat z protokołu: Radna Ewa Mićka odczytała list otwarty o treści :

List otwarty Radnych Rady Miejskiej w Zawierciu

 do Mieszkańców Zawiercia

 

     My, niżej podpisani Radni Rady Miejskiej, wybrani przez mieszkańców w demokratycznych i bezpośrednich wyborach samorządowych, zdecydowanie popieramy i zawsze będziemy popierać, każdą zgodną z prawem inicjatywę mieszkańców naszego miasta. Demokracja daje możliwość każdemu obywatelowi do wyrażania opinii, również niezadowolenia, ze sprawowanej władzy, na każdym jej szczeblu,  a wszyscy uprawnieni obywatele mają równy głos w podejmowaniu decyzji, które wpływają na ich życie oraz  możliwość wybierania kandydatów na stanowiska publiczne i swobodę dostępu do tych stanowisk.

   Biorąc powyższe pod uwagę, dla nas jako demokratycznie wybranych przedstawicieli mieszkańców, oczywiste jest, że każda obywatelska inicjatywa powinna być traktowana z wielkim szacunkiem i zrozumieniem, nawet wówczas, kiedy się z nią nie zgadzamy. Nie mamy prawa jej oceniać ani krytykować, ponieważ sam fakt jej zaistnienia powinien być dla nas sygnałem do spojrzenia na nasze działania z pokorą i w sposób jeszcze bardziej krytyczny.

   Przypominamy naszym kolegom i koleżankom Radnym z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Niezależnej Alternatywy Wyborczej i Prawa i Sprawiedliwości, że żyjemy w państwie demokratycznym, gdzie sprowadzanie idei referendum do poziomu „politycznej pyskówki i demagogicznego zachowania” nie przystoi powadze sprawowanego przez nas urzędu.

   Każdy z nas poprzez swoje decyzje ma bezpośredni wpływ na przyszłość naszego miasta.  Dlatego apelujemy do mieszkańców o czynny udział w tworzeniu demokracji w naszym mieście niezależnie od wyznawanych poglądów.

 Mirosław Mazur                                              Małgorzata Machura             

 Ewa Mićka                                                         Artur Czajkowski                    

 Elzbieta Kornobis –Wieczorek                Teresa Popiel-Mucha        

 Ewa Paluchowska                                          Andrzej Kręgiel”.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.