25.01.2012

Na sesji w dniu 25.01.2012 r. zwróciłam uwagę na zapisy w umowach jakie rodzice podpisują z przedszkolem dotyczące, kary za odebranie dziecka po zdeklarowanym czasie, oraz za płacenie za zdeklarowane godziny nawet wówczas, kiedy dziecko do przedszkola nie chodzi. Poprosiłam o zweryfikowanie tych zapisów. Oto co pan prezydent myśli o miejscach w przedszkolu, cytat z protokołu: Prezydent Miasta Ryszard Mach – (…) Staramy się stwarzać takie warunki, możliwości, aby zatrzymać mieszkańców w Zawierciu poprzez min. : opiekę przedszkolną, z którą nie ma problemu. Są wolne miejsca w przedszkolach, ci rodzice, którzy pracują mogą dziecko zostawić w przedszkolu lub oddziałach przedszkolnych w szkołach. W ustawie dotyczącej przedszkoli, szkół pisze jakie miasto ma spełniać warunki i my je spełniamy. (…)”Poprosiłam o comiesięczne sprawozdania na temat sytuacji Szpitala Powiatowego i budowy SOR-u. Dzięki determinacji mieszkańców Bzowa na sesji doszło do podjęcia uchwały, która pozwoli przekazać placówkę osobie prawnej, cytat z protokołu: Radna Ewa Mićka – walczyli o tę szkołę podziwia mieszkańców Bzowa, że z taką wielką determinacją i doszli do porozumienia z Prezydentem Miasta. My jako Klub Platformy bardzo się cieszymy, że ta szkoła będzie funkcjonować. Przedstawiony projekt jest uchwałą intencyjną, a potem kolejną uchwałą nastąpi przekazanie Szkoły konkretnemu podmiotowi czyli Fundacji Elementarz. Czy zamiast podejmować uchwałę intencyjną, nie podjąć od razu uchwały przekazującej konkretnemu podmiotowi. Z tego co wie taka możliwość istnieje. Czemu w projekcie uchwały nie ma wskazanego podmiotu, któremu zostanie przekazana szkoła? (…)Prezydenta Miasta Ryszard Mach – jeżeli Państwo podejmiecie tę uchwałę zostanie przesłana do Kuratorium Oświaty celem wydania opinii. Przekazujemy Szkołę Podstawową Nr 14 w Zawierciu – Bzowie podmiotowi wynegocjowanemu przez rodziców, będzie to Stowarzyszenie Elementarz. Przeprowadziliśmy już rozmowy z Prezesem Stowarzyszenia, który przedstawił swoje propozycje, z którymi głównie się zgadzamy. Podpiszemy umowę i żadnej innej uchwały nie będzie potrzeby podejmowania. Dalszą procedurę poprowadzi Prezydent Miasta.Radna Ewa Mićka – jeżeli uchwała o przekazaniu jest uchwałą końcową to czy nie zachodzi potrzeba wpisania w niej konkretnego podmiotu, któremu zostanie przekazana?Sekretarz Miasta Marek Borowik – uchwała dotyczy wyrażenia zgodyna przekazanie z dniem 1 września 2012 r. w drodze umowy osobie prawnej nie będącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 14 w Zawierciu, ul. Harcerska 46 czyli organ uchwałodawczy upoważnił Prezydenta Miasta do zawarcia umowy. Nie ma wskazanego konkretnego podmiotu bo nie ma takiej potrzeby. Mimo moich wątpliwości co do wskazania podmiotu uchwała została podjęta w niezmienionej formie.

Apel Wojewody w sprawie nieprawidłowości w umowach zawieranych miedzy rodzicami a przedszkolem

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.