27.12.2012 r.

Na sesji w dniu 27.12.2012 r. zwróciłam uwagę na zwiększenie  kosztów zadania „Przebudowy ul. Źródlanej z kwoty 207 tys. zł do 707 tys. zł., co w porównaniu z sytuacja dzieci w Bzowie, które codziennie muszą pokonywać drogę do szkoły niebezpiecznym poboczem wydało mi się niezrozumiałe. Prezydent Mach wielokrotnie, bo jeszcze jako starosta obiecywał wykonanie chodnika w ul. Harcerskiej. Teraz kiedy powiat wykonał połowę zadania, nie widzę przeszkód, żeby pan Prezydent spełnił swoje obietnice.  W dalszej części obrad zajmowaliśmy się przyjęciem propozycji budżetu na rok 2013. Prezydent nie przyjął, żadnej z propozycji Platformy Obywatelskiej i żadnej w budżecie nie umieścił. Pomijając fakt zupełnej ignorancji opozycji i zgłaszanych przez nią propozycji, wiele do życzenia pozostawia fakt odnoszenia się do radnych Klubu Platformy Obywatelskiej. Brak elementarnych podstaw kultury zarówno w zachowaniu jak i w formowaniu wypowiadanych zdań, które okraszone przez prezydenta wieloma wulgarnymi i obrażającymi nas sformułowaniami, świadczyć  mogły jedynie o poziomie kultury jaki reprezentuje Prezydent. Mogliśmy, również wysłuchać zawiłego tłumaczenia Radcy Prawnego UM w sprawie uchwały dotyczącej wygaśnięcia mandatu Pani Anny Nemś. Kolejnym istotnym punktem porządku obrad grudniowej sesji była uchwała w sprawie podziału Gminy Zawiercie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. W uchwale prezydent zaproponował likwidacje komisji wyborczej, zlokalizowanej przy Obrońców Poczty Gdańskiej, która do tej pory obsługiwała wszystkie bloki z osiedla Przyjaźń. Nie mogliśmy zgodzić się na taka niedogodność dla mieszkańców cytat z protokołu: „Radna Ewa Mićka  – chciałabym zapytać Panie Sekretarzu ile, tak jak, w tym przypadku likwidujemy Komisji. Bo jest to likwidacja Komisji Wyborczej,  to nie jest przesunięcie, tylko likwidacja zupełna, tam nie będzie już Komisji Wyborczej. Rozumiem, że ci mieszkańcy będą musieli głosować w innych Komisjach Wyborczych, to ile likwidujemy Komisji Wyborczych tą uchwałą ? Pan Marek Borowik Sekretarz Miasta  – żadnej Komisji Wyborczej nie likwidujemy tylko dodajemy, jest  39 stałych Komisji Wyborczych. Radna Ewa Mićka – radną dziwi dlaczego właśnie tą konkretnie Komisje likwidujemy, tą w okręgu wyborczym Pana Mazura, w tej konkretnej Komisji głosowało duże osiedle. Pan Marek Borowik Sekretarz Miasta – nikt nie patrzył pod kątem tego czy tam Pan Prezydent Mazur zamieszkuje, czy nie, patrzymy pod względem ekonomii dlatego, że my dostajemy pieniądze na jednego wyborcę i my nie będziemy mieli zwiększonych pieniędzy z tytułu tego, że zrobimy Komisję, możemy zrobić 50 komisji tylko z czego za to zapłacimy. Jest tu również postulat Państwa Radnych uwzględniony przy ulicy Żabiej tu została przywrócona Komisja mimo, że  zapłacimy za ten lokal,  bo lokal jest Szkoły Medycznej nie nasz.  Lokale zaproponowane są lokalami będącymi zasobem gminy. Radna Ewa Mićka – jeszcze jedno pytanie, rozumiem, że najpierw do likwidacji była Komisja przy ulicy Żabiej zamiast przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej ? Pan Marek Borowik Sekretarz Miasta – nic nie likwidowaliśmy, siedziby Komisji wskazane  pod okręgi wyborcze, biorąc pod uwagę aktualny podział  zaproponowaliśmy siedziby Komisji Wyborczych do, których również dodaliśmy siedziby. To nie my jesteśmy autorami ustawy, która zmieniła obecne zasady my dostosowujemy się tych zmian. Radna Ewa Mićka – nie ulega wątpliwości, że my powinniśmy tak procedować  tę uchwałę aby była najkorzystniejsza  dla mieszkańców, jest to duże osiedle, proszę się zastanowić. Pan Marek Borowik Sekretarz Miasta – poinformował, że 70 % mieszkańców przy  23 okręgach  będzie głosowało  w  Komisjach Wyborczych, w lokalach, do których jest przyzwyczajona. Radna Ewa Mićka – my jako Klub Platformy składaliśmy taki wniosek, żeby przywrócić również i tą Komisję była o tym mowa, więc nasz wniosek nie został uwzględniony. Rozumiem, że z Państwa strony (koalicji ) nie ma takich wniosków natomiast nam jak najbardziej zależy, żeby mieszkaniec miał  jak najbliżej do tej Komisji Wyborczej.” Niestety nie udało nam się zachować komisji Wyborczej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Większość Rady była za likwidacja tej komisji.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.