Opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów.

Kiedy mieliśmy już świadomość, że według nowej ustawy to na Gminę spadnie obowiązek zajęcia się całą gospodarką śmieciową, zastanawialiśmy się, jaka stawka wywozu i zagospodarowania odpadów będzie odpowiednia. Pamiętam jak prezydent przekonywał nas wówczas, że największym kosztem tej opłaty będzie transport nieczystości do instalacji regionalnej, która dla Zawiercia została wyznaczona w Sobuczynie. Podczas obrad Komisji Zagospodarowania Przestrzennego dowiedziałam się, że na początku stycznia 2013 roku gmina Zawiercie dostała pismo z Sobuczyny, w którym wysypisko odmawia nam przyjęcia naszych odpadów. Co to dla nas oznacza? Oznacza, że będziemy mogli wywozić nasze śmieci na wysypisko w Zawierciu, co z kolei przekłada się bezpośrednio na koszt ich wywozu. Skoro stawka gospodarowania odpadami została ustalona jeszcze przed informacją z Sobuczyny, to musiała zawierać w sobie koszty transportu na to właśnie wysypisko. Propozycja, jaką złożyłam na styczniowej sesji Rady Miejskiej o obniżenie proponowanej stawki o 10%, w świetle powyższych informacji, wydawała mi się rozsądna. Radni koalicji jednak się z nią nie zgodzili. Jeżeli o sprawę śmieci chodzi dziwią mnie również informacje, które usłyszałam zarówno na Komisji jak i na Sesji, że możliwe będzie dofinansowanie lub zwrot kosztów poniesionych przez mieszkańca za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Nie znam uregulowań prawnych, które na to pozwalają. Ustawa mówi o tym, że cały proces gospodarowania odpadami ma być samofinansujący i nie może przynosić ani strat ani zysków, które ewentualnie mogą być zagospodarowane np. na zakup pojemników na odpady. Nigdzie nie ma, więc mowy o możliwości dopłacania przez Gminę do zadania. Sprawa wysokości stawki wyjaśniła się dopiero po wystąpieniu pani Prezes ZGK, która wyjaśniła nam wszystkim, że przyjęta przez radnych opłata zawiera koszty, jakie Gmina będzie musiała ponieść dostosowując nasze wysypisko do możliwości uzyskania statutu instalacji regionalnej. Szkoda, że nikt wcześniej nie poinformowała nas o takich planach.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Moim zdaniem. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.