28.09.2011

Na sesji w dniu 28.09.2011 r. zwróciłam się z prośba o ponowne przeprowadzenie badań hałasu od strony ul. Gardy. Odniosłam się również do zarzutów prezydenta o mojej manipulacji w sprawie dzieci nieprzyjętych do przedszkoli, cytat z protokołu: Radna Ewa Mićka : (…) Ponadto stwierdziła, że została jej zarzucona przez Prezydenta Miasta manipulacja, Kurier Zawierciański okazał się gazetą złą, która manipuluje społeczeństwem. Chce się odnieść do wypowiedzi Prezydenta, ponieważ nie pozwoli szargać swojego nazwiska. Zwróciła się z prośbą do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, które nie mają miejsca w przedszkolu, aby zgłaszały się do niej i razem pójdą do Prezydenta Miasta i wtedy zobaczymy ile dzieci nie ma miejsca w przedszkolach. Odpowiedź na swoją interpelację otrzymała dopiero dzisiaj i nie mogła się do niej odnieść. Według informacji przedstawionej przez Wydział Edukacji liczba 21 dzieci oznaczała liczbę rodziców, którzy zgłosili swoje odwołanie , ja udzielając informacji opierałam się na materiałach, które otrzymała Komisja Edukacji i Kultury również przygotowane przez Wydział Edukacji. Z niej wynikało, że 527 dzieci to dzieci które w 6 przedszkolach nie znalazły miejsc. Prezydent w swoim wystąpieniu wskazał przedszkola niepubliczne, ale w tych przedszkolach płaci się więcej niż w przedszkolach publicznych. Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” jeszcze nie powstała. Poinformowała, że zwróciła się z wnioskiem do Komisji Edukacji i Kultury o uruchomienie drugiego oddziału przedszkolnego w Bzowie, ponieważ z informacji jakie posiadają wynika, że nie wszystkie 6 letnie dzieci pójdą do szkół, a również do przedszkoli. W przyszłym roku sytuacja się powtórzy.   Jest brak miejsc w przedszkolach i nie bardzo wie gdzie jest ta jej manipulacja . Wyżej wymieniony wniosek do Komisji Edukacji i Kultury podpisało 7 radnych i pozwoli sobie odczytać jaką uzyskała odpowiedź z Komisji :  „Komisja Edukacji i Kultury na posiedzeniu w dniu 21 września 2011 r. po zapoznaniu się z pismem w sprawie uruchomienia kolejnego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Zawierciu – Bzowie przyjęła pismo do wiadomości. Komisja na chwilę obecną nie dysponuje wyczerpującymi informacjami  min. na temat ilości miejsc, ilości podań i  w związku z powyższym nie może zająć stanowiska.” Pytam jak Komisja, która otrzymała ten sam materiał, który posiada ona, mogła odpisać, że nie ma wyczerpujących informacji, co to za praca Komisji. Wystąpi jeszcze raz do Komisji Edukacji i Kultury z wnioskiem o utworzenie drugiego oddziału przedszkolnego w Bzowie i będzie składać kolejne interpelacje w tej sprawie. (…) Prezydent Miasta Ryszard Mach – jeszcze raz to co zrobiła radna Ewa Mićka to manipulacja. Z przedstawionej wcześniej informacji wynika, że jest postęp w ilości miejsc w przedszkolach i ilości dzieci, które te miejsca mają, to przedstawiłem wyliczone w procentach. Każdy rodzic ma prawo wyboru do wyboru przedszkola. Od roku szkolnego 2012/2013 dzieci 6 letnie obowiązkowo idą do pierwszej klasy i w związku z tym będzie jeszcze więcej wolnych miejsc dla dzieci w wieku 3 – 5 lat.” Zwróciłam również  uwagę panu przewodniczącemu, że kandydatów na ławników powinna opiniować specjalnie powołana do tego celu komisja. Wynika to z ustawy. Przewodniczący rady Miejskiej takiej komisji nie powołał, czy w związku z tym przeprowadzane wybory na ławników  będą ważne, cytat z protokołu: Radna Ewa Mićka – ma następującą uwagę i prosi o interpretację prawną, zgodnie z nową ustawą o sądach powszechnych / art. 163 par. 2 /Rada powinna powołać  Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników i tak robiły inne gminy, gdy to sprawdzała w internecie. Czy to, że my nie powołaliśmy takiego Zespołu, tylko robiła to Komisja Samorządu i Ładu Publicznego nie popełniliśmy błędu. Ja rozumiem, że dla nas Zespołem jest Komisja, ale prosi  o interpretację czy mamy powołać Zespół czy nie. To jest moja uwaga do procedowania Radny Mirosław Mazur – stwierdził, że Przewodniczący Rady zrobi co uważa tylko chodzi o to, aby do tego nie wracać, żeby nikt nam z tego powodu nie zaskarżył uchwały. Radna Ewa Mićka – zgłosiła wniosek formalny o przedstawienie interpretacji czy mamy powołać Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników czy wystarczy stanowisko Komisji. Przewodniczący Rady Edmund Kłósek – poddał pod głosowanie formalny wniosek radnej Ewy Mićki. W wyniku przeprowadzonego głosowania /głosowało 20 radnych/ Rada Miejska w Zawierciu nie podjęła wniosku w głosowaniu  7 głosami „za”, 7 głosami „przeciw i 6 głosami „wstrzymującymi się”.

Druga odpowiedz na temat ilości miejsc w przedszkolach

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.