Obiekt wielkopowierzchniowy na terenie byłej Fabryki Opakowań Blaszanych

Dziwię się, że prezydent dopuszcza w  projekcie studium możliwości budowy obiektów wielkopowierzchniowych, o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2, na terenie po byłej fabryce opakowań blaszanych. W 2010 roku przed wyborami samorządowymi,  był wielkim przeciwnikiem powstania w tym miejscu takiej inwestycji, o czym wielokrotnie mówił. Dlaczego teraz zmienił zdanie- trudno mi powiedzieć. Nowe studium zakłada również możliwość budowy obiektów do 2000 m2 począwszy od dworca wzdłuż całej Leśnej. Przypomnę, że Rada Miasta 30 grudnia 2009 roku pozytywnie zaopiniowała plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Z zapisów planu wyraźnie wynika, że zakazuje się budowy tak dużych obiektów w tym miejscu, jednocześnie wskazuje się taką możliwość przy ul. Wojska Polskiego, czyli poza centrum miasta. Stworzenie możliwości budowy dużej galerii handlowej w ścisłym centrum będzie miało negatywny wpływ na rynek pracy w Zawierciu.  W związku z czym na listopadowej sesji złożyłam w imieniu radnych Platformy Obywatelskiej RP wniosek formalny o podjęcie uchwały na wykonanie prognozy skutków budowy wielkopowierzchniowych obiektów handlowych dla rynku pracy oraz istniejącej sieci handlowej w Zawierciu. Nie rozumiem dlaczego ktoś kto, kto obiecywał dbać o dobro wszystkich mieszkańców nie pokusił się o sporządzenie takich analiz, przed podejmowanie tak strategicznych decyzji.  Nie umiem sobie wyobrazić, jak będzie wyglądać komunikacja w naszym mieście, jeżeli dojdzie do realizacji pomysłów prezydenta? Szczególnie, kiedy weźmiemy pod uwagę ruch TIR-ów do CMC Zawiercie. Dodatkowe obciążenie infrastruktury komunikacyjnej w tym rejonie spowoduje nie tylko zakorkowanie miasta, ale również zwiększy zanieczyszczenie powietrza i hałas. Warto również przypomnieć, że w myśl ustawy to prezydent sporządza studium i odpowiada za kierunki zagospodarowania przestrzennego w mieście i to na nim ciążyć będzie odpowiedzialność za podjęte decyzje.

wniosek formalny o wykonanie  analizy rynku pracy dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Ten wpis został opublikowany w kategorii Moim zdaniem. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.