24.10.2012 r

Na sesji w dniu 24.10.2012 r. jednym z najważniejszych punktów były uchwały podatkowe niestety pan Prezydent Ryszard Mach zaproponowała po raz kolejny podwyżkę wszystkich podatków o 5%. Tak wypowiedziałam się w sprawie podniesienia podatku od opłaty targowej, cytat z protokołu: Radna Ewa Mićka  – nie chciała  się powtarzać  bo wcześniej to co powiedział radny Mirosław Mazur dotyczy również kupców zawierciańskich a w szczególności tych , którzy handlują w trudnych warunkach na ryneczku m.in. przy ulicy Broniewskiego, Parkowej i Piłsudskiego. Od Pana Prezydenta dzisiaj usłyszała, że Galeria, która ewentualnie powstanie  bo jest planowana w nowym studium jest przewidziana tylko i wyłącznie w jednym miejscu  tj. na terenie po Blaszance. Panie Prezydencie ma to bardzo dużo wspólnego z uchwałą, którą teraz procedujemy.  Bo jeżeli my podniesiemy jeszcze dodatkowo  podatek od opłaty targowej to jeszcze bardziej  obciążymy tym  kupców, handlowców, którzy i tak są zaniepokojeni faktem, że w nowym studium są takie a nie inne zapisy.   Chciałabym, przypomnieć Panu Prezydentowi być może Pan zapomniał co Pan mówił w czerwcu 2009 r.  do tych właśnie kupców, zacytowała  ” Niezależna Alternatywa Wyborcza  powraca do bulwersującego od pewnego czasu  opinię publiczna  tematu hipermarketu w centrum Zawiercia przy ulicy Leśnej. Gdyby zostały zrealizowane w sposób nieodwracalny spowodowałoby zniszczenie wizji centrum miasta, dla którego te właśnie tereny mają wielkie znaczenie poza już istniejącymi obiektami i instytucjami zlokalizowanymi obok tych terenów.  Te nowe markety – jeśli skutecznie nie uda się zablokować ich powstania zdominowałyby całą miejską przestrzeń, w tym obszarze ,w aspekcie urbanistycznym, komunikacyjnym, ekologicznym. Będą to nieodwracalne w skutkach zmiany i to zmiany na gorsze”.  Co do kupców Panie Prezydencie twierdzi Pan, że  cyt. ” z rozmów z zawierciańskimi kupcami  z poznania ich obaw, że kolejne dwa hipermarkety usytuowane w śródmieściu po prostu położą drobnych kupców na łopatki,  z tych  dzielnic Żabki, czy z dzielnicy Argentyna” Panie Prezydencie to są Pana słowa z czerwca 2009 r. W związku z tym radna zapytała dlaczego teraz kładzie Pan Prezydent  na łopatki drobny handel chociaż w roku 2009 nie chciał Pan tego zrobić, wręcz był Pan oburzony, że to może się zdarzyć. Co od roku 2009 do dzisiaj się zmieniło Panie Prezydencie w tej kwestii?” Radni przyjmowali informacje z realizacji Strategii Rozwoju Gminy. W związku z tą informacja zwróciłam uwagę na wiele nieścisłości jakie pojawiły się w dokumencie miedzy innymi cytat z protokołu:” Radna Ewa Mićka  – zwróciła uwagę na zapisy w tej informacji, na str. 1 pisze, że powstaje nowe osiedle  na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej  B, ma tam powstać tam 300 nowych domów jednorodzinnych a na str. 3 tej informacji   pisze Pan Prezydent, że  na tym samym terenie powstanie osiedle ekologiczne z minimum 30 nowymi domami  jednorodzinnymi. Radna zapytała czy to są dwie różne inwestycje, czy to chodzi o ta samą, czy jest to pomyłka ? (…) Na str.2 Strategii mamy informację, że powstanie 50 mieszkań  socjalnych na terenie Kromołowa, że we wrześniu Pan Prezydent wystąpił z wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie tego zadania.  Radna zapytała jakie warunki musi spełnić Gmina, aby takie dofinansowanie otrzymać do tego konkretnego zadania. Chodzi radnej o to, czy warunkiem dostania dofinansowania na to zadanie nie jest przypadkiem ogrodzenie i monitoring tego osiedla ? (…) W tej samej informacji na str.4 pisze Pan, że jest już projekt fontanny, która ma powstać na Żabkach. Radna prosiła Pana Prezydenta  o koszty powstania kolejnej fontanny. Na  str. 12 jest informacja, że w ramach trójstronnego porozumienia została opracowana  koncepcja na zagospodarowanie terenów wokół Dworca. Radna prosiła o podanie tych trzech stron porozumienia, bo jednym  jest PKP, drugim jest Gmina a kto jest trzecim? To jest pierwsze pytanie. Pan Prezydent pisze również, że trwa przejęcie terenu PKP, w związku z tym pyta czy jest to kontynuacja rozmów poprzednika Pana Prezydenta Mazura w sprawie przejęcia terenów wokół PKP i pomieszczenia w samym budynku PKP, dla potrzeb ZKM. Bo wiemy, gdyż dostaliśmy wszyscy pismo do materiałów sesyjnych, że parkujące autobusy przy ulicy Dmowskiego zakłócają spokój tam mieszkającym. Radna w tej sprawie składała interpelacje ,dlatego radna pyta czy te rozmowy i przejęcie tego terenu i miejsca budynku PKP są przez Pana Prezydenta kontynuowane bo z tego zapisu tak wygląda. na Komisji  od Pana Wiceprezydenta Kozieła dowiedziała się czegoś innego prosiła  o sprecyzowanie tej informacji. (…) Panie Prezydencie czy dla Pana centrum to są różne  miejsca w mieście. Bo  jak Państwo zauważycie to za centrum brane są również tereny przy Wojska Polskiego. Przy okazji realizacji projektu studium Pan Prezydent oczywiście nie ma  obowiązku, bo nie jest ta informacja potrzebna do zatwierdzenia projektu studium natomiast  zalecenie rozwiązań komunikacyjnych. Natomiast logika i zdrowy rozsądek podpowiada, żebyśmy wystąpili do projektanta o  kompleksowy projekt rozwiązania komunikacyjnego na odcinku Dworzec, całą ulicę Leśną  po Żabki. Radna obawia się, że przy tych pomysłach, jakie Pan Prezydent proponuje  w studium zakorkuje się całe centrum miasta. (…) Na str.  16 i 17  strony są ze sobą związane Pan Prezydent zakłada w tej informacji na str. 16, że liczba osób odwiedzających  nowe produkty turystyczne w Zawierciu tj. 20 000 osób rocznie a na str. 17 pisze, że obsłużymy 4000  turystów rocznie, to radnej się nie zgadza bo jeśli 20 000 nas odwiedzi a obsłużymy tylko 4 000 to nie będzie ładnie z naszej strony.” Również na tej sesji po raz kolejny została nam przez przewodniczącego na wniosek radnego Tomasza Paci odebrany głos, poprzez przegłosowanie jego wniosku o zamkniecie dyskusji. W związku z tym nie mogliśmy odnieść się do „rewelacji” jakie usłyszeliśmy z ust prezydenta Ryszarda Macha. Reakcja radnego Mirosława Mazura na tą kwestię, cytat z protokołu: „Radny Mirosław Mazur – w sprawie formalnej jesteśmy świadkami powiedziałbym  brutalnego zamknięcia głosu opozycji. Sygnalizowałem Panie Przewodniczący, że chciałem zabrać głos ad vocem do wypowiedzi Pana Prezydenta, miałem kilka spostrzeżeń i uwag ale też i pytań, myślę, że takie jednostronne  wystąpienie,  w którym było pełno pomyłek , zamieniania faktów, przypisywania sobie roli, której się nie wypełniło jest czymś nie na miejscu i nie sposób zostawić to bez komentarza. Formalny wniosek  padł również z mojej  strony taki abyśmy się zastanowili nad tym aby tą informację odrzucić  i skierować ją do poprawienia w sensie takim, że jest tam mnóstwo informacji nie precyzyjnych, nielogicznych i niespójnych. Nie procedował Pan Przewodniczący tego wniosku natomiast widzę, że  z wielką ochotą Pan sprocedował  wniosek, który zamknął opozycji możliwość dalszej dyskusji. Oczywiście znamy Regulamin, Państwo macie większość i możecie każdą dowolną rzecz przegłosować nawet absurdalną, więc prawdopodobnie musimy się z tym pogodzić, ale podkreślił jeszcze raz fakt, że zamknął Pan Przewodniczący dyskusje  i możliwość poprawienia tej informacji.” W dalszej części zapoznaliśmy się z informacja o realizacji zadań oświatowych pytałam między innymi, cytat z protokołu: Radna Ewa Mićka  –  (…) zapytania i uwagi dot. Tabela 4.3 jest tutaj informacja o przychodach z tytułu  wynajmu pomieszczeń  przedszkoli i szkół w 2011 r. Radna zapytała czy kwoty, które uzyska szkoła lub przedszkole  z wynajmu pomieszczenia na terenie szkoły lub przedszkola czy wracają z powrotem do tej placówki, czy nie ? Tabela 1.5 mamy tutaj informację o publicznych gimnazjach w roku 2011/ 12   Radna sprawdziła rok poprzedni i wynika z tego, że uczniów mamy mniej niewiele bo było 1383 jest 1328, natomiast  oddziałów mamy 54 a było 59 więc proporcjonalnie do liczby uczniów tych oddziałów jest dużo, mniej, czyli  zwiększamy liczebność klas, na co wielokrotnie Pan radny Mazur zwracał uwagę, nie jest to dobre. Najciekawsza informacja z tej tabeli znajduje się  na końcu gdzie mamy liczbę etatów nauczycieli. Przy zmniejszającej się liczbie uczniów, przy zmniejszającej się liczbie oddziałów mamy wzrost liczby etatów  ze 179,44 do 183,09. Najciekawsze w tej tabeli jest to, że wzrost liczby etatów generuje Gimnazjum Nr 3. Dlaczego ?”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.