23.02.2011r.

Na sesji w dniu 23.02.2011 zwróciłam uwagę na możliwość jej nieprawomocności, cytat z protokołu: Radna Ewa Mićka –  kierując głos do przewodniczącego powiedziała, Panie Przewodniczący jest Pan osobą odpowiedzialną za prowadzenie sesji i jest Pan osobą odpowiedzialną za to, żeby wszelkie procedury na tej sesji odbywające się były  zgodne z prawem. Jeżeli po naszych interwencjach uważa Pan , że sesja powinna być w dalszym ciągu prowadzona i odbywać się to my oczywiście nie możemy Pana zmusić  do tego aby Pan się zastanawiał czy to co my zgłaszamy ma swoje podstawy. Kolejna kwestia my jako osoby zdające sobie sprawę z tego, że dzisiejsza  sesja odbędzie się a może i nie odbędzie,  my chcemy aby była zgodnie z prawem. Natomiast  to czy ona będzie zgodnie czy nie zgodnie może rozstrzygnąć tylko Sąd Administracyjny, zapytała czy tak ?  więc do tego czasu my będziemy uczestniczyć w tej sesji. Natomiast to czy ona, czy uchwały na niej podjęte są zgodne czy nie zgodne rozstrzygnie Sąd.”, oraz nieprawomocności uchwał podjętych na poprzedniej sesji, w związku z błędem z objęciem mandatu przez radnego Jana Sygieta, co z kolei miało bezpośredni wpływ na głosowanie nad uchwałą o pozbawieniu mandatu radnej Anny Nemś, cytat z protokołu: Radna Ewa Mićka – zwracając się do Przewodniczącego Rady powiedziała, że my naprawdę nie chcemy i żeby nie było takiego wrażenia, że my chcemy zrobić zamieszanie.  Cała ta sytuacja jaka ma związek z Panią Anią Nemś  i tak już budzi wiele kontrowersji i wątpliwości to nie powinno tak być, my nie jesteśmy po to żeby się tutaj kłócić, żeby nie wiem, wymyślać jakieś różne dziwne historie. Natomiast jeżeli my od poniedziałku mamy wiedzę, że są wątpliwości co do zasadności interpretacji tut. Urzędu w kwestii niepowiadomienia Pani  radnej Anny Nemś i jej dzisiejszej nieobecności  na tej sesji i są wątpliwości, o których też wiemy potwierdzone one zostały nam w poniedziałek , że najprawdopodobniej Pan radny Jan Sygiet objął swój mandat niezgodnie z procedurami to my chcemy to naprawić dzisiaj. Dlatego też nie chcemy dopuścić do tego, żeby ta sesja odbyła się bezprawnie, bez zastanowienia, bez przedyskutowania tych kwestii. Poprosiłam również o opinie prawna na temat podstawy prawnej o wygaśnięciu mandatu radnej Anny Nemś, cytat z protokołu: Radna Ewa Mićka  – w związku z powyższym chciała prosić o to aby nadzór prawny urzędu przygotował opinie prawną na podstawie, której Pani radna Anna Nemś nie została dzisiaj zaproszona na sesję. Chciała aby ta opinia prawna została przygotowana pisemnie dzisiaj jeszcze zanim  podejmiemy jakiekolwiek uchwały. Wyjaśniła  co do radnego Pana Sygieta, oczywiście nie chcemy tutaj w żaden sposób dyskredytować pana radnego,  nie o to nam chodzi, chcemy tylko zwrócić uwagę, że procedura, której powinien był dopilnować Pan Przewodniczący Rady wg nas nie została zachowana w żadnym razie, ponieważ Pan radny złożył swoje ślubowanie przed podjęciem uchwały o wstąpieniu na mandat radnego  a powinno odbyć się to odwrotnie. W związku z tym nasze wątpliwości co do tego czy pan radny słusznie jest tutaj na tej sesji. Należy to naprawić zanim jeszcze przystąpimy do jakiegokolwiek głosowania. Także prosiłabym o uwzględnienie tego co teraz powiedziałam.” 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.