Dzienne archiwum: 3 września 2013

147. Interpelacja dotycząca śmieci przy ul. Nowowierzbowej 10.

Chciałabym pokazać zdjęcia jakie zrobiłam przy ul. Nowowierzbowej 10. Konkretnie przy koszu na odpady zmieszane oraz koło stacji transformatorowej. Po interwencji śmieci koło kosza zostały posprzątane przez ZGK, natomiast śmieci wokół stacji transformatorowej zostawiono. Jeżeli gmina nie ma obowiązku sprzątać … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

146. Interpelacja dotycząca dotycząca wywozu śmieci na ul. Żabiej.

Proszę o interwencję na działce nr 29 przy ul. Żabiej, gdzie właściciele wywożą nieczystości i śmieci, które mogą zakłócić przebiegający tamtędy ciek wodny, co z kolei może zagrażać zbieraniu się tam wody i jej odprowadzaniu w kierunku Przyjaźni. Odpowiedź na … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

145.Interpelacja dotycząca działki, dla której w studium ustalono zapis AGU.

Proszę o informację, czy działka 200/59 karta mapy 2 obręb Kromołów przy ul. Filaretów, dla którego to  tego terenu ustanowiono w studium symbol AGU mimo, że znajduje się on w otulinie Parku Krajobrazowego, to ta sama działka, która została w … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

144. Interpelacja dotycząca zapisów w projekcie studium.

W imieniu Pani Górskiej proszę o informacje jakie założenia, zapisy powinien zawierać ustalany na podstawie uchwalonego studium plan zagospodarowania przestrzennego, aby Pani Górska mogła po jego uchwaleniu prowadzić nadal swoją działalność. Przypomnę, że Pani Gorska nie uzyskała dla swojej działki … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj

143. Interpelacja dotycząca zmiejszenia opłaty za wywóz śmieci c.d.

Kolejna interpelacja będzie dotyczyć obniżenia opłaty za wywóz śmieci. Oraz uwzględnienie zmniejszenia opłaty za wywóz śmieci dla rodzin wielodzietnych. Takie rozwiązania funkcjonują w prawie wszystkich gminach powiatu zawierciańskiego. Dlaczego jeszcze nie zostały zastosowane w Zawierciu. Brak odpowiedź na interpelacje.

Opublikowano Interpelacje 2010-2014, Kadencja 2010-2014, Rada miejska Skomentuj